News

Kalkınmakta Olan Ülkeler Perspektifinden Küresel Ekonomi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA VE TİCARET FONU 2019 RAPORU
KÜRESEL YENİ YEŞİL DÜZEN’ İN FİNANSMANI

P R O G R A M


17:00 – 17:10

Açılış

17:10 – 17:30

UNCTAD Kalkınma ve Gelişme 2019 Raporunun tanıtımı: Küresel Yeni Yeşil Düzen’ in Finansmanı

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, Bilkent Universitesi

Panel

17:30 – 19:00

“Kalkınmakta Olan Ülkeler Perspektifinden Küresel Ekonomi”

Katılımcılar:

Prof Dr. Özgür Orhangazi, Kadir Has Üniversitesi

“Dünya ekonomisinde tekelleşme eğilimleri ve yatırımların durgunlaşması”

Doç Dr. Sevil Acar, Boğaziçi Üniversitesi

“Yeşil Ekonomik Dönüşümün Olası Faydaları”

Dr. Öğr. Üyesi Elif Karaçimen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

“Küresel Güney’de Reel Sektör Firmalarının Finansallaşması: Brezilya ve Türkiye Örneği”